Beszédtechnika

„A hangom én vagyok” – állította a mesterem, Montágh Imre. Egyetértek vele. A hangunk, a beszédünk nem csak a személyiségünket, de az aktuális lelki állapotunkat is tükrözi. Ha stresszesek vagyunk, a hangunk feljebb csúszik, a légzésünk kapkodóvá válik, megrövidülnek a hosszú hangzóink. Ha éppen enerváltak vagy motiválatlanok vagyunk, a beszédünk is szűk hangterjedelemmel jelzi ezt. A beszédtempónk is egyenletessé, monotonná válik.

A beszédünket a személyiség érettsége, a kulturáltság szintje, a műveltség is befolyásolja. Az asszertivitás fejleszthető a beszéd és a hang szemszögéből is. A beszédtechnika tanulható. Nem azonos a logopédiával, nem beszédhiba és nem beszédzavar korrekcióját végezzük. Persze a beszédtechnikát is – jó esetben – logopédustól sajátíthatjátok el.

A beszédfejlesztés során persze tanulunk technikát is, de sokkal inkább egy változás tréningről van szó. Éppen ezért illúzió lenne azt hinni, hogy egy-két alkalom elegendő ahhoz, hogy profivá váljunk. A beszédünk automatizmusok sorozatából áll. Nem elég kognitív ismereteket nyújtani, attól még minden marad a régiben. Az órai fejlesztés után otthoni rendszeres rögzítésre, gyakorlásra van szükség. Kizárólag így írhatjuk felül a régi szokásainkat. Új automatizmusokra van szükségünk.

A beszédtechnika tanulása nem csak a formai elemeket fejleszti, hanem növeli az állóképességet, a koncentrációs fegyelmet, az önkontrollt, a szuggesztivitást. A célirányos légző-, artikulációs és ritmusgyakorlatok, a hangfejlesztés (hangerő, hangszín, hangmagasság, hangidőtartam), kiegészítve a hangsúly-hanglejtés értelmező elemzésével, alapjául szolgálnak a fáradtságmentes, mégis jól érthető, kongruens beszéd kialakításának.

Egyéni vagy kiscsoportos képzés bárkinek ajánlható, aki szeretne hitelesen és hatásosan kommunikálni. Ha rádióriporter, televíziós műsorvezető, színész, szóvivő, kommunikációs szakember, menedzser, vagy éppen tanár vagy, akkor ez nem is kérdés. Bármely szakma jeles képviselője vagy, ha bereked a hangod, ha unalmasan beszélsz, ha túl magas vagy túl mély a hangod, ha motyogsz, ha kapkodod a levegőt, ha kellemetlen a hangszíned, tudd, hogy változtathatsz rajta.

Témáink:

 • a kommunikáció köre
 • a hangra, a beszédre való figyelem elsajátítása (reflexió, önreflexió)
 • megosztott figyelem
 • hangmagasság
 • hangterjedelem
 • hangerő
 • beszédlégzés
 • artikuláció
 • hangsúly, tagolás
 • beszédtempó
 • beszédritmus
 • hangszín
 • stílusok
 • asszertivitás és beszédtechnika
 • stresszkezelés
 • csipetnyi önismeret
 • szerepfejlesztés

Média

Riporterként, műsorvezetőként azt tapasztaltam, hogy a riportalanyaim előfeltevésekkel, hiedelmekkel érkeztek az interjúra, televíziós szereplésre. Leginkább saját képességeiket értékelték alul. Amint megismerték a média szereplőit, eligazodtak a körülmények között, komfortosabbá vált a jelenlétük és át tudták adni az üzenetet, amelyet képviseltek.

Ha rádiós vagy televíziós interjú elé nézel, érdemes előre felkészülnöd. A képzés során az elméleti tudnivalókon túl a szituációt lepróbálva tapasztalatot szerezhetsz és magabiztosan állhatsz a helyzet és a mikrofon elé. A gyakorlat – elmélet aránya: 90 – 10 %.

Témáink:

 • A konkrét médium, sajtóorgánum sajátosságai, stílusa
 • A konkrét műsor jellegzetességei
 • A riporter, műsorvezető személye
 • „A hír” kérdéseire adandó válaszok
 • Az üzenet megtervezése
 • A fizikai körülmények
 • A pszichológiai körülmények
 • Beszédtechnika
 • Amit tegyen
 • Amit ne tegyen
 • Öltözködés, megjelenés, protokoll
 • A lámpaláz és kezelése

Karrier

Örülj! Állásinterjúra hívtak, rád kíváncsiak. Azzal szeretnének tisztában lenni, hogy képes vagy-e elvégezni az adott munkát, valóban akarod-e, és be tudsz-e illeszkedni a meglévő vállalati közösségbe. Rövid idő alatt kell eldönteniük – sokszor nagy számú jelentkező közül -, hogy akarnak-e veled dolgozni, tényleg te vagy-e a legmegfelelőbb személy.

A képzés során elméleti tudnivalókkal gazdagodsz, csökkennek a hiedelmeid, jártasságot szerzel az állásinterjú helyzetekben. Kipróbálhatod magad, visszajelzést kaphatsz, rátalálhatsz a saját hangodra. A gyakorlat – elmélet aránya: 90 – 10 %.

Témáink:

 • Felkészülés a szerepre, szereptisztázás
 • Felkészülés a vállalatból
 • Körülmények
 • Első benyomás – és ami utána van
 • Protokoll
 • Beszédviselkedés
 • Beszédtechnika
 • Amit mondjak – amit ne mondjak
 • Tartalom és forma – kongruencia
 • Csipetnyi önismeret
 • Interjú típusok
 • Lehetséges interjú kérdések
 • Szituációs gyakorlatok

Referenciák